2018 : Pengembangan Model Hirarki Mixture Poisson dengan pendekatan Bayesian untuk Jumlah Kematian Bayi di Jawa Timur

Adatul Mukarromah S.Si.,M.Si

Year

2018

Published in

-

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

- not available -