2016 : RANCANG BANGUN VISUALISASI PEMBELAJARAN PENGENALAN KERIS JAWA BERBASIS MULTIMEDIA

Prof.Dr.Ir. Sugeng Winardi M.Eng


Abstract

Keris sebagai karya seni yang sudah tidak asing bagi masyarakat Jawa khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Keris merupakan salah satu senjata peninggalan budaya Indonesia, dan terdapat hampir di seluruh pelosok kepulauan Indonesia. Keris bukan hanya sekedar alat untuk mempertahankan diri atau digunakan dalam pertarungan tetapi juga lambang kedaulatan seorang raja. Keris mempunyai simbol, peranan dan fungsi yang istimewa hingga saat ini. Dalam budaya perkerisan ada sejumlah istilah yang terdengar asing bagi orang awam. Pemahaman akan istilah-istilah dan pamor wirasat ini akan sangat berguna dalam proses mendalami pengetahuan mengenai keris. Penelitian ini bertujuan untuk memvisualisasikan keris Jawa berbasis multimedia serta menggali dan mengenali bagian-bagian keris jawa, sehingga diharapkan bagi generasi muda sekarang akan mengenali kembali warisan budaya bangsa yang sampai saat ini masih terus digunakan. Visualisasi pembelajaran pengenalan keris ini menggunakan Macromedia Captivate, CorelDraw, Adobe Photoshop serta Macromedia Flash.