Mauridhi Hery Purnomo, Supeno Mardi Susiki Nugroho, Supeno Mardi Susiki Nugroho : Peningkatan Kualitas Citra Super Resolusi Menggunakan TSVQ (Tree Structure Vector Quantization)

Prof.Dr.Ir. Mauridhi Hery Purnomo M.Eng.
Supeno Mardi Susiki Nugroho ST., M.T.
Supeno Mardi Susiki Nugroho ST., M.T.

External link

Type

Seminar Nasional

Keywords


Abstract

Peningkatan Kualitas Citra Super Resolusi Menggunakan TSVQ (Tree Structure Vector Quantization)